Czech Armed Assault League & Campaign System.
NovinkyLigaTurnajKampaňForumPressHistorieAdminiLANpartyMapa stránek counter: |


Pravidla

Turnaj Capture & Hold

Popis hry


Oba týmy se snaží dobýt a udržet sektory vyznačené na mapě. Ve hře jsou vždy 3 sektory a v každém jsou viditelné dva (někde tři) žluté křížky vyznačující bednu z municí.
Na začátku hry jsou sektory modré = místo není obsazené. Je-li sektor zelený = je obsazen západem, je-li červený = obsazen východem. Má-li barvu žlutou, jsou přítomni v sektoru obě strany.
Na konci kola je zobrazen výsledek (např. west 214:178 east). Tip pro Vás: V určitých sektorech se po delší době držení objevuje tank či helikoptéra (ve misi "Factories" jsou přímo na mapě popisky).

       
Všechny mise (scripty) jsou původem od "Chillmasty". (Scripts in all missions by Chillmasta.)

Pravidla

Týmy:
 • 1. C&H Turnaj smí hrát pouze týmy, které se zaregistrovaly v příslušné sekci na arma.atreid.cz fóru (dále jen fóru) a následně jsou zapsané na stránkách.
 • 2. Každý přihlášený tým musí mít minimálně 4 aktivní hráče.
 • 3. Turnaj je určen pouze pro české a slovenské hráče, přičemž všichni hráči musí mít na fóru zveřejněny ID jejich hry.
 • 4. ClanLeader (CL) nebo TeamLeader (TL) a WarArranger (WA) týmu jsou povini se na fóru zaregistrovat.
 • 5. Tým může i v průběhu turnaje přihásit nového hráče, který doposud nebyl přihlášen za jiný tým. - Hráč je po zapsání na fóru okamžitě platným členem týmu.
 • 6. CL (TL) odpovídá za svůj tým, je povinen dohlížet na správnost údajů v registraci svého týmu - správně uvedné nicky, ID hráčů, apod. Veškeré změny je povinen ihned zaznamenat na fórum. Případné problémy jsou řešeny pouze s ním.
Hráči:
 • 7. Jsou povinni sdělovat svému CL (TL) veškeré změny, které mají vliv na správnost údajů u registrace jejich týmu (např změna ID).
 • 8. Hráči se nesmí jakkoliv vulgárně vyjadřovat kdekoliv na fóru, během zápasu a nesmí urážet protivníka.
  • 8.1. V případě, že některý z hráčů je zabanován na některém serveru, které jsou doporučeny pro zápasy (viz. pravidlo č.12.), neobracejte se z žádostí o unBAN na adminy Turnaje. Váš zákaz na server Vám přidělil majitel serveru, tzn. že o povelení hrát žádejte u něj. Hráči jsou v tomto případě zodpovědní za své chování každý zvlášť.
 • 9. Hráč může během turnaje opustit tým a již za něj dále nehrát. CL (TL), nebo dotyčný hráč, je povinen tuto skutečnost neprodleně uvést na fórum do příslušné sekce.
 • 10. Taktéž může každý hráč i během turnaje přestoupit do jiného týmu. Avšak zde je zapotřebí souhlas dvou osob -> CL (TL) nového týmů a dotyčného přestupujícího hráče. CL (TL) starého týmu (odkud dotyčný hráč odchází) souhlasit nemusí.
  • 10.1. U přestupu hráče ovšem platí "čekací doba". To znamená, že dotyčný hráč nebude moci hrát např. nejbližší zápas za nový tým. - Konkrétní rozhodnutí však uvede admin na fóru.
 • 11. Je zakázáno používat jakékoliv programy, či modifikace, které by upravovaly hru ve prospěch hráče nebo týmu.
  • 11.1. Z toho vyplývá, že pokud se objeví u některého hráče že má cokoliv modifikovaného, nesmí zápas hrát dokud si nedá hru dopořádku (ovšem na hráče se nebude čekat déle jak 5 min).
Servery: Mapy: Systém:
 • 17. C&H Turnaj obsahuje tabulku kde se hraje stylem "každý s každým", pro každý tým je to "X" zápasů.
  • 17.1. Tým s největším počtem bodů v tabulce vyhrává turnaj.
  • 17.2. V případě stejného počtu bodů, rozhoduje nasbírané skóre.
  • 17.3. Délka turnaje - Start 18. března 2007 - Konec 03. června 2007 včetně.
 • 18. Posečtení výsledků z obou kol:
  • 18a. Vítězství v zápase = 2 body
  • 18b. Remíza = 1 bod pro oba týmy
  • 18c. Prohra = 0 bodů
  • 18d. Kontumace pro tým co neporušil pravidla = 2 body (a skóre 500:0 za obě kola)
  • 18e. Kontumace pro tým co porušil pravidla = 0 body (a opačné skóre než u 18d)
Zápasy:
 • 19. Zápasy se musí odehrát v nastavení "Veterán" a dohlednosti 1200m - tato volba se zapíná pří výběru mise na serveru.
 • 20. Jeden zápas = 2 kola, každé v délce 30 min.
  • 20.1. Samotné spuštení hry.
   Zvolený či lognutý admin na serveru vždy před startem každého kola čeká, než všichni hráči budou připraveny - to se projevuje tím, že jména ostatních hráčů svítí "zeleně" - pak teprve sám klikne na tlačítko OK a tím spustí hru.
  • 20.2. Čekací doba "v mapě" před startem by neměla přesáhnout 5 min. Pokud by některý z hráčů nebyl připraven ani po 5ti minutách, smí admin spustit hru. Pokud bude admin z týmu, kde je nepřipravený hráč, nesmí po 5ti minutách hru zrdžovat tím, že ji odmítá spustit...
   Čekací doba 5 min se spíše váže na spuštění 2. kola (kde by se dalo říct, že to je 5ti minutová přestávka). Protože u kola prvního je čekací doba řešena již pravidle č.40 a následně ve 40a, b, c.
 • 21. Restart kola:
  • 21a. V případě pádu serveru.
  • 21b. V případě pádu hráče do 3 min po startu.
  • 21c. V případě, že mapa by se chovala nestabilně.
 • 22. V prvním kole si tým "A" vybere mapu - a tým "B" stranu a případně sektory, v kole druhém se to otočí (tým "B" volí mapu - a tým "A" volí stranu a sektory).
 • 23. Na konci každého kola se objeví výsledek (např. West 214:178 East). Na konci zápasu se výsledky z obou kol sečtou dohromady.
  POZOR! - při focení screenshotů s výsledky je potřeba držet písmeno "i", aby bylo jednoznačné kdo za kterou stranu hrál.
 • 24. Počet hráčů by při startu zápasu měl být na obou stranách stejný, dle původní domluvy na fóru. Vyjímky jsou následující:
  • 24a. Zápas domluven na 5vs5, avšak z jednoho týmu dorazili pouze 4 hráči - start zápasu tedy 5vs4 s tím, že se hraje dle pravidla 27b.
  • 24b. Zápas domluven na 5vs5, avšak z obou týmů dorazili pouze 4 hráči - start zápasu tedy 4vs4 s tím, že se hraje dle pravidla 27a.
  • 24c. Zápas domluven na 4vs4, ale na obou stranách je více hráčů (např 5vs5) - pokud se oba CL shodnout, že nastoupí v 5ti a více hráčích, hraje se dle pravidla 27b.
 • 25. V každé mapě jsou 3 sektory. V případě malého počtu hráčů (viz pravidlo 27a.) určí CL (TL) týmu o které 2 sektory budou obě strany bojovat. A sektory určuje vždy CL (TL) týmu, který volil v danné mapě stranu - viz. pravidlo: 22.
 • 26. Minimální počet hráčů na zápas musí být 4 v každém týmu.
  • 27a. Start zápasu o 4 hráčích na každé straně - týmy musí dobývat pouze 2 předem domluvené sektory - zbylý sektor nesmí během hry zabrat, jinak platí pravidlo 29..
  • 27b. Start zápasu o 5 a více hráčích na každé straně - týmy dobývají všechny 3 sektory.
 • 28. Poruší-li některý člen týmu (i nechtěně) pravidlo 27a. a sebere nedomluvený sektor, jeho tým automaticky prohrává kolo.
  POZOR! DŮLEŽITÉ: V případě, že se tak stane - nechte zobrazit aktuální stav kola voláním z rádia kod 0-0-1, a výsledek bude započten jako Vaše aktuální dosažené skóre např. 115:0 (nulu samozřejmě obdrží tým, který pravidlo 27a. porušil).
 • 29. Jde zde možnost toto kolo opakovat (pokud se dotyčný omluvý s tím, že to udělal nechtěně), avšak s opakováním kola musí CL (TL) týmu, který toto pravidlo v zápase neporušil, souhlasit.
 • 30. Spadne-li hráč během zápasu, není problém, aby se znovu připojil do rozehraného kola (výhoda zaheslovaného serveru).
 • 31. Pokud má tým připraveno více hráčů, než bylo domluveno na zápas, je možné, aby se hráči i v průběhu hry vyměnili.
 • 32. Ovšem musí platit následující:
  • 32.1. Náhradní hráči nesmí být připojeni na serveru (není totiž možné ohlídat, zdali jsou na respu, nebo zdali nejsou připojeni za druhý tým - například: Pokud se zápas bude odehrávat 6vs6 bude na serveru max. 12 hráčů (eventuelně vyjma případné účasti adminů)).
  • 32.2. Nový hráč se může připojit až po té, co server napíše hlášku že Hráč byl odpojen.
  • 32.3. Pokud je zřejmé, že některý z hráčů "spadl", upozorněte ve hře Admina, aby dotyčného kicknul a nebránil tak dalšímu hráči se připojit.
  • 32.4. Admin ve hře musí sledovat zprávy z chatu a nesmí záměrně zdržovat potenciální výzvy druhého týmu.
Domlouvání zápasů:
 • 33. Termíny zápasů nejsou nijak předem rozepsány, záleží pouze na aktivitě jednotlivých týmů. Ale mělo by platit, že každý tým odehraje alespoň 1 zápas týdně.
 • 34. Zápasy domlouvá primárně WA - ovšem CL (TL) jej může kdykoliv zastoupit.
 • 35. Všechny výzvy se odhrání zápasu musí být zveřejněny na fóru v příslušné sekci.
  • Vyzyvatel = WA TýmuAAA, který uvede zprávu na fórum (a do příslušné sekce) např: TýmAAA vs TýmBBB a do zprávy uvede podrobnosti o zápasu.
  • Vyzvaný = WA TýmuBBB, který shlédl výzvu na fóru a je povinnen reagovat.
 • 36. Vyzyvatel navrhne, 2 termíny (datum a čas), a počet hráčů. Minimálně však 48 hodin před plánovaným termínem.
 • 37. Vyzvaný tým buďto potvrdí jeden z termínů, a nebo navrhne termín jiný, zároveň uvede souhlas či nesouhlas s počtem hráčů. Odpovědět na výzvu musí učinit taktéž do 48 hodin.
 • 38. Pokud se oba týmy dohodnou na konkretním termínu, vyzyvatel zamluví na danný termín server.
 • 39. Dohodnuté a potvrzené termíny jsou pevně stanovené a neměly by se měnit. Pokud však přeci jen bude zapotřebí termín změnit, uveďte to co nejrychleji na fórum.
 • 40. Při dohodnutém a potvrzeném termínu hry čeká jeden tým na druhý max.15 minut. Nedostaví-li se tým v dohodnutý čas (+15min. navíc) na server, druhý tým již není povinen déle čekat a pak platí následující:
  • 40a. Čekající tým může v dohodnutý čas (+15min. navíc) hru spustit, s tím, že se opozdilci dostaví v průběhu hry.
  • 40b. Čekající tým může v dohodnutý čas (+15min. navíc) odejít ze serveru, jelikož adminen na serveru je člen z druhého týmu a hru odmítá spustit. Následuje kontumace.
  • 40c. Čekající tým musí v dohodnutý čas (+15min. navíc) odejít ze serveru, jelikož druhý tým nemá ani potřebné 4 hráče pro minimální start hry.
Admini:
 • 41. Admini pro Vás připravili turnaj, nesnažte se tedy obcházet pravidla a přidělávat jim další starosti. Díky ;)
 • 42. Admini C&H Turnaje se smí připojit do zápasu - ovšem nesmí běhat po mapě, používat jakoukoliv techniku, či brát zbraně z beden - smí pouze stát na respu jedné ze stran a kontrolovat chat a pingy.
 • 43. V případě porušení pravidel budou admini řešit každý případ individuelně. Případné tresty pak mohou být - odebrání bodů, vyloučení hráče, týmu, BAN na servery a web.
Přejeme mnoho úspěchu v turnaji.


Nastavení serveru.

class veteran
{
class Flags
{
Armor=0; ==> zvyseny armor pro vsechno hratelne ve hre
FriendlyTag=0; ==> zobrazovani jmen v tymu
EnemyTag=0; ==> zobrazovani jmen nepratel
HUD=0; ==> zobrazovani pozice ve formaci a pozici velitele..
HUDPerm=0;
HUDWp=1; ==> zobrazit waypoint jen na chvili po rozkazu
HUDWpPerm=0; ==> zobrazit waypoint naporad
WeaponCursor=1; ==> zamerovac
AutoAim=0; ==> automaticke zamerovani kdyz koukate skrz hledi
AutoGuideAT=0; ==> automaticky navadene AT strely
3rdPersonView=0; ==> 3rd pohled
ClockIndicator=1; ==> zobrazeni hodin pri hlaseni "vojak na xx hodine.."
Map=0; ==> zobrazeni znamych objektu na mape
Tracers=1; ==> zobrazeni stop po vystrelu..
AutoSpot=0; ==> automaticke hlaseni nepratel
UltraAI=0; ==> ...
UnlimitedSaves=0; ==> nema vliv
};
skillFriendly=0.850000; ==> zkusenost AI
skillEnemy=0.850000; ==> ..
precisionFriendly=0.850000; ==> presnost strelby AI
precisionEnemy=0.850000; ==> ..
};

Zpet do pravidel.


Czech ArmA League & Campaign System © Atreides 2007 | www.atreid.cz
reklama:
Bulvar.EPJ.cz
Switche zapůjčil:
ZyXEL | dodavatel síťových řešení